Logo van Werkis
0
Inschrijven
Wat staat er in een ...

Wat staat er in een arbeidsovereenkomst?

15 feb. 2019

Edwin Maas

Het is tijd om je arbeidsovereenkomst te tekenen, maar wat teken je precies? Je leest het in deze blog!

Je hebt gesolliciteerd bij een werkgever en bent na je sollicitatiegesprek aangenomen. Van harte gefeliciteerd! Het is tijd om de arbeidsovereenkomst te ondertekenen. Maar wat teken je precies? We hebben het voor je op een rijtje gezet:

Een arbeidsovereenkomst is een overeenkomst waarbij een werknemer in dienst treedt bij een werkgever om, tegen betaling van loon, werk te verrichten. Het is verstandig om je arbeidsovereenkomst goed te lezen voordat je deze tekent. In de arbeidsovereenkomst staan de volgende zaken in beschreven.

 • De CAO
 • Bepaalde of onbepaalde tijd
 • Proeftijd
 • Opzegtermijn
 • Concurrentiebeding
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Geheimhouding

De cao

In de arbeidsovereenkomst wordt de cao besproken. Een cao is een verzameling van afspraken die geldt voor alle werknemers binnen een bedrijf of een bepaalde bedrijfstak. De afkorting cao staat voor collectieve arbeidsovereenkomst. In de cao vind je afspraken over arbeidsvoorwaarden zoals:

 • Loon
 • Toeslagen
 • Werktijden
 • Proeftijd
 • Ziekteregelingen
 • Opzegtermijn
 • Pensioen

In een cao zijn vaak meer en betere afspraken gemaakt dan wat in de wet is geregeld. De vakbonden hebben namelijk onderhandeld met werkgevers over goede voorwaarden voor werknemers. Zo kan het bijvoorbeeld zijn dat op basis van de cao een hoger minimumloon geldt of dat je recht hebt op meer vakantiedagen dan het wettelijk minimum.

Bepaalde of onbepaalde tijd

Een arbeidsovereenkomst kan voor bepaalde of onbepaalde tijd worden gesloten. Bij een arbeidsovereenkomst voor een bepaalde tijd wordt er een einddatum afgesproken. Hierna eindigt de arbeidsovereenkomst automatisch (van rechtswege), tenzij dit tijdelijke contract weer wordt verlengd. Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt er geen einddatum afgesproken. In principe loopt de arbeidsovereenkomst dan ook niet af, tenzij jij als werknemer ontslag neemt, ontslagen wordt of je samen met je werkgever bepaalt om de arbeidsovereenkomst te beëindigen.

Proeftijd

Binnen de uitzendbranche is een proeftijd in een uitzendovereenkomst niet heel vanzelfsprekend, maar het is wel mogelijk. Tijdens de overeengekomen proeftijd kun jij zelf kijken of de nieuwe baan bij je past, maar andersom kan je werkgever ook bekijken of je geschikt bent voor de baan. Een proeftijd mag maximaal een maand duren bij een tijdelijke arbeidsovereenkomst waarbij geen einddatum is afgesproken of wanneer de tijdelijke arbeidsovereenkomst langer dan zes maanden, maar korter dan twee jaar is. Een proeftijd mag twee maanden duren bij een vast dienstverband of een tijdelijk arbeidsovereenkomst voor twee jaar of langer.

Opzegtermijn

Wanneer jij of jouw werkgever vroegtijdig de arbeidsovereenkomst beëindigt, is er een opzegtermijn van toepassing. Wanneer je bijvoorbeeld een arbeidsovereenkomst hebt voor onbepaalde tijd en de wettelijke uitgangspunten worden gehanteerd, dan heb jij als werknemer een opzegtermijn van een maand. Dit betekent dat je je arbeidsovereenkomst één kalendermaand van tevoren moet opzeggen. De opzegtermijn kan afwijken door de bepalingen die zijn vastgelegd in jouw arbeidsovereenkomst of die gelden in het cao dat van toepassing is. Wanneer je ontslagen wordt, is er ook sprake van een opzegtermijn. Deze hangt af van het aantal jaar dat je al in dienst bent. Ook als je bijvoorbeeld met wederzijds goedvinden uit elkaar gaat, is het verstandig om de juiste opzegtermijn aan te houden. Wanneer je een arbeidsovereenkomst hebt voor bepaalde tijd, eindigt je arbeidsovereenkomst in eerste instantie op de afgesproken einddatum, tenzij in de arbeidsovereenkomst is opgenomen dat je het eerder kunt opzeggen. Voor de uitzendbranche kunnen afwijkende termijnen gelden, die je kunt terugvinden in de cao.

Concurrentiebeding

Doorgaans zal je in een uitzendovereenkomst geen concurrentiebeding tegenkomen. Toch is het goed om te weten wat dit inhoudt. Het concurrentiebeding beschrijft afspraken waaraan je je moet houden wanneer je een nieuwe baan aanneemt of voor jezelf gaat beginnen, nadat jij of de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd mag in principe geen concurrentiebeding worden afgesproken. Als je toch zo’n beding in het contract hebt staan, dan staan er meestal afspraken in die jou beperken. Je wordt bijvoorbeeld beperkt in het soort werkzaamheden, het type werkgever of de regio waarin je actief mag zijn. Het beding is normaalgesproken voor een bepaalde tijd geldig. Bij overtreding van het concurrentiebeding kan je (ex-)werkgever aanspraak maken op een boete; bestudeer het concurrentiebeding dus goed en ga niet zomaar akkoord. Kijk goed of het beschreven concurrentiebeding redelijk is en onderhandel met je werkgever over een eventuele aanpassing.

Arbeidsongeschiktheid

Je raakt arbeidsongeschikt wanneer je door een lichamelijke of geestelijke reden geen arbeid meer kunt verrichten. In de arbeidsovereenkomst kunnen afspraken zijn opgenomen over arbeidsongeschiktheid. Zo kun je denken aan regels voor wanneer je je ziek dient te melden en/of waar je dient te verblijven tijdens ziekte.

Geheimhouding

In het algemeen geldt dat het belangrijk is dat je geen vertrouwelijke informatie verstrekt aan mensen die niet bij de situatie betrokken zijn of die niets met de situatie te maken hebben. Een werkgever kan schade bij de werknemer verhalen wanneer hij of zij de geheimhouding verbreekt. Eventuele gevolgen van het verstrekken van vertrouwelijke informatie staan beschreven in de arbeidsovereenkomst.

Heb je vragen over jouw arbeidsovereenkomst, neem dan contact op met jouw contactpersoon van de vestiging of je werkgever. Het stellen van vragen over je arbeidsovereenkomst schept duidelijkheid en zorgt ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan. Begin je nieuwe baan goed en weet wat je tekent.

Cta image

Wil je snel aan de slag?

Neem contact op en we je snel mogelijk helpen.

Contact opnemen via Whatsapp