Logo van Werkis
0
Inschrijven
Disclaimer

Disclaimer

Copyright

Alle inhoud van de pagina’s op deze website, zoals teksten, grafische elementen, logo's, buttons, audioclips en software is eigendom van Werkis B.V. of haar licentiegevers en is beschermd onder Nederlandse en internationale copyrightwetgeving.

De gehele content (hieronder verstaan onder andere: de samenstelling, inhoud en structuur) op en van de website wordt beschermd door het auteursrecht. Het is niet toegestaan om iets van deze content te verveelvoudigden, over te dragen, te distribueren, op te slaan, te wijzigen en/of te publiceren door middel van (af)drukken, fotokopieën, microfilms of op welke wijze dan ook, zonder dat door Werkis B.V. uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming hiervoor is gegeven.

Disclaimer

De informatie op deze site is en wordt met de grootst mogelijk zorg samengesteld. De kans bestaat dat bepaalde informatie op een moment niet meer compleet, actueel of accuraat is. De verstrekte informatie kan op elk moment zonder voorafgaande mededeling of verplichting worden gewijzigd. Ditzelfde geldt voor de toepassingen alsmede de toegang tot (andere) onderdelen van of via deze site. Eventueel inhoudelijke informatie is algemeen van aard en dient niet te worden beschouwd als passend advies in een concreet geval. Aan de inhoud van de site kunnen geen rechten worden ontleend. Werkis is niet aansprakelijk c.q. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die is ontstaan en/of ontstaat door onvolkomenheden en/of onjuistheden in de informatie op de website of in het functioneren ervan.

Daarnaast dienen hyperlinks of verwijzingen naar websites van derden slechts ter informatie. Werkis heeft geen controle op de inhoud van die sites en het gebruik van dergelijke verwijzingen komt geheel voor rekening en risico van de gebruiker.

Nederlandse wetgeving is van toepassing op de dienstverlening van Werkis en op de inhoud van deze tekst(en) en website.

Werkis 2 Schuine lijnen in de achtergrond