Logo van Werkis
0
Inschrijven
Anticiperen op de wa...

Anticiperen op de WAB: de payrollovereenkomst

18 sep. 2020

Nick

Met de inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 verandert ook de regelgeving omtrent payrollwerknemers. Deze werknemers krijgen vanaf 1 januari a.s. recht op dezelfde rechtspositie en dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Wat betekent dit concreet?

De kenmerken van een payrollovereenkomst

Onder de WAB wordt de payrollovereenkomst apart gedefinieerd, waardoor het een bijzondere uitzendovereenkomst is geworden. De definitie van de payrollovereenkomst bevat twee elementen die het doen verschillen van de ‘gewone’ uitzendovereenkomst.

Het kenmerk van payroll is volgens de definitie dat:

  1. de (payroll)werkgever niet degene is geweest die vraag en aanbod samengebracht heeft, oftewel geen allocatiefunctie heeft vervuld;
  2. de terbeschikkingstelling van de payrollwerknemer exclusief voor de opdrachtgever is.

Kortgezegd houdt vervulling van de allocatiefunctie in dat er door een uitzender een actieve rol wordt vervuld in het bij elkaar brengen van vraag naar en het aanbod van tijdelijke arbeid. De actieve rol bestaat dan uit een actieve werving van (potentiële) uitzendkrachten, een actieve werving van opdrachtgevers en het actief bemiddelen van de uitzendkracht aan een inlener, waarna de ter beschikking plaatsvindt.

Ten aanzien van bovengenoemd kenmerk en voor de exclusieve terbeschikkingstelling zijn in de toelichting op de WAB al indicaties gegeven. De indicaties zijn niet afzonderlijk doorslaggevend. In samenhang dienen de indicaties te helpen bij het vaststellen of er sprake is van vervulling van de allocatiefunctie en/of de exclusieve terbeschikkingstelling.

Wat betekent dit?

Per overeenkomst dient bekeken te worden of er sprake is van een payrollovereenkomst of een uitzendovereenkomst. In het geval er sprake is van payroll, geldt dat deze werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als werknemers die rechtstreeks in dienst zijn bij de opdrachtgever. Bij een uitzendkracht betreft het ‘slechts’ zes elementen, die zijn genoemd in de ABU cao. Bij payroll betreft het straks allearbeidsvoorwaarden, dus naast de meest voor de hand liggende ook vakantiedagen, hetzelfde kerstpakket, de verlofregelingen etc. Alleen het pensioen vormt hierop een uitzondering.

Het andere wezenlijke verschil is dat bij een payrollwerknemer geen gebruik kan worden gemaakt van de fases A, B of C en de langere flexibiliteit. Voor de payrollwerknemers geldt hetzelfde als bij de opdrachtgever en doorgaans zal dan gelden dat er na drie contracten en/of na drie jaar een contract voor onbepaalde tijd aangeboden dient te worden.

Confrontatie per 1 januari a.s.

Er is geen sprake van overgangsrecht, wat betekent dat per 1 januari 2020 direct deze regelgeving in werking treedt. Dit kan directe gevolgen hebben en het is goed om dit vooraf te checken, dan er te laat mee geconfronteerd te worden. Wat kan er gebeuren?

Voorbeeld: Een uitzendkracht die payrollwerknemer is en al een aantal contracten heeft gehad, zou mogelijk per 1 januari a.s. een contract voor onbepaalde tijd hebben.

Voorbeeld: Een uitzendkracht die payrollwerknemer is, dient per 1 januari a.s. direct alle arbeidsvoorwaarden zoals die bij de opdrachtgever van toepassing zijn ook te krijgen.

Vanaf 1 januari a.s. bestaat er een wettelijk en wezenlijk verschil tussen de rechten voor een uitzend- en payrollwerknemer en kan dit zowel voor uitzend- of payrollwerkgever of opdrachtgever van invloed zijn en (forse) consequenties met zich meebrengen.

Benieuwd wat dit voor u kan betekenen en of dit ook consequenties heeft of kan hebben voor u? Of heeft u meer vragen over de wijzigingen omtrent de WAB? Neem dan contact op met wab@werkis.nl of bel naar 06‑11903880.

Cta image

Wil je snel aan de slag?

Neem contact op en we je snel mogelijk helpen.

Contact opnemen via Whatsapp