Werkis Logo

Anticiperen op de WAB: de oproepovereenkomst

2 augustus 2019 door Elise Kamp

Met de inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 veranderen diverse zaken die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. In onze vorige blog hebben we stil gestaan bij het anticiperen op de veranderingen. Anticiperen is mogelijk, ook met betrekking tot oproepovereenkomsten. Vanaf 1 januari 2020 is de oproepovereenkomst verankerd in de wet.

Wat is een oproepovereenkomst?
In de wet is straks vastgelegd wat wordt verstaan onder een oproepovereenkomst, namelijk een overeenkomst waarin:

Doel: bieden van zekerheid
Als je een oproepovereenkomst hebt, dan zitten daar voor een werkgever ook extra regels aan vast. Extra regels die erop gericht zijn om meer zekerheid te bieden aan werknemers. Voor werkgevers brengen deze regels de verwachting met zich mee dat hierdoor kostenstijgingen plaatsvinden, zo blijkt uit een persbericht over de horecabranche.

Waaruit bestaat de zekerheid?
Hieronder een drietal voorbeelden waarmee de wetgever de zekerheid voor werknemers meer heeft willen regelen.

Ook in deze situatie kunnen werkgevers al anticiperen op de WAB. Als werkgever is het goed om te realiseren of je al gebruik maakt of gebruik blijft maken van oproepovereenkomsten, vanwege de wijzigingen per 1 januari a.s. Heeft u meer vragen over de wijzigingen omtrent de WAB? Neem dan contact op met wab@werkis.nl of bel naar 06‑11903880.

Heb je vragen? Bel ons dan gerust op, (038) 33 10 540 of

  Neem contact op

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.