Logo van Werkis
0
Inschrijven
Anticiperen op de wa...

Anticiperen op de WAB: de oproepovereenkomst

18 sep. 2020

Nick

Met de inwerkingtreding van de WAB per 1 januari 2020 veranderen diverse zaken die invloed kunnen hebben op de bedrijfsvoering. In onze vorige blog hebben we stil gestaan bij het anticiperen op de veranderingen. Anticiperen is mogelijk, ook met betrekking tot oproepovereenkomsten. Vanaf 1 januari 2020 is de oproepovereenkomst verankerd in de wet.

Wat is een oproepovereenkomst?

In de wet is straks vastgelegd wat wordt verstaan onder een oproepovereenkomst, namelijk een overeenkomst waarin:

 • het aantal arbeidsuren per week of maand niet duidelijk is vastgelegd;
 • een regel is opgenomen waardoor een werkgever niet altijd het loon hoeft door te betalen (de zogenaamde uitsluiting loondoorbetalingsverplichting).

Doel: bieden van zekerheid

Als je een oproepovereenkomst hebt, dan zitten daar voor een werkgever ook extra regels aan vast. Extra regels die erop gericht zijn om meer zekerheid te bieden aan werknemers. Voor werkgevers brengen deze regels de verwachting met zich mee dat hierdoor kostenstijgingen plaatsvinden, zo blijkt uit een persbericht over de horecabranche.

Waaruit bestaat de zekerheid?

Hieronder een drietal voorbeelden waarmee de wetgever de zekerheid voor werknemers meer heeft willen regelen.

 • Moment van oproep
  Wat wijzigt is het moment van oproep. Het doen van de oproep is met meer waarborgen omkleed. Een oproep moet minimaal vier dagen voorafgaand aan de start van de oproep worden gedaan, anders is een werknemer niet verplicht om te verschijnen.
 • Wijzigen van oproep
  Als de bovengenoemde oproep vier dagen of korter voor aanvang van de oproep wordt gewijzigd, dan ontstaat het recht voor een werknemer om toch over die afgezegde uren of dagen het loon te ontvangen.
 • Verplicht aanbod tot contract
  Als iemand 12 maanden een oproepovereenkomst heeft gehad, dan is de werkgever verplicht om in de dertiende maand een aanbod te doen voor een vast aantal uren. Hierbij geldt dat het vaste aantal uren in ieder geval gelijk moet zijn aan het gemiddelde aantal uren gebaseerd op die twaalf maanden.

Ook in deze situatie kunnen werkgevers al anticiperen op de WAB. Als werkgever is het goed om te realiseren of je al gebruik maakt of gebruik blijft maken van oproepovereenkomsten, vanwege de wijzigingen per 1 januari a.s. Heeft u meer vragen over de wijzigingen omtrent de WAB? Neem dan contact op met wab@werkis.nl of bel naar 06‑11903880.

Cta image

Wil je snel aan de slag?

Neem contact op en we je snel mogelijk helpen.

Contact opnemen via Whatsapp