Werkis Logo

Wijziging minimumloon per 1 juli

Laatste update: 1 juli 2020
Door: Elise Kamp

Meestal vindt er twee keer per jaar, op 1 januari en 1 juli, een wijziging plaats in het wettelijk minimumloon. Per 1 juli aanstaande wordt het minimumloon verhoogd. Dit betekent dat in de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag de minimale bedragen per maand, week en dag worden herzien en opgenomen.

Vaak wordt er gesproken over een minimum uurloon, al is dit geen wettelijk begrip. Het minimale uurloon hangt namelijk af van het aantal uren dat een volledige werkweek is. Dit is afhankelijk van de sector waarin je werkzaam bent en mogelijk (ook) van de cao die geldt. Het aantal uren voor een volledige werkweek kan per sector behoorlijk verschillen. Veelvoorkomende volledige werkweken zijn: 36, 37, 37,5, 38 of 40 uur per week. Het minimale uurloon kan dus in hoogte verschillen, terwijl het minimumloon per week hetzelfde is.

Als voorbeeld: het minimumloon per week is per 1 juli aanstaande € 387,70. Bij een volledige werkweek van 40 uur bedraagt het minimum uurloon dan € 9,70. In het geval een 38-urige werkweek geldt, is het minimum uurloon € 10,21. En bij een volledige werkweek van 36 uur bedraagt het minimum uurloon € 10,77.

Als jij werkt tegen het minimum uurloon is het dus belangrijk om te weten wat het aantal uren bij een volledige werkweek is, zodat je aan de hand van het minimum weekloon kunt berekenen of je het juiste uurloon verdient.

Verhoging van het minimumloon

Het minimumloon wordt per 1 juli verhoogd. Dit betekent dat je pas merkt bij de uitbetaling in die maand, wat voor effect het (netto) heeft gehad. Uiteraard kun je ook twee loonstroken met elkaar vergelijken om te zien of er een verhoging heeft plaatsgevonden.

Vanaf 21 jaar en ouder verdien je 100% van het minimumloon. In de leeftijd van 15 tot en met 20 jaar is het minimumloon voor jou lager. In de onderstaande tabel staat het minimumloon per jaar en per maand, per week en per dag vermeld.

WERK uitgelicht wijzigingen minimumloon

Bron: Rijksoverheid

Werk je parttime en wil je weten wat jouw minimumloon is? Bereken hier jouw minimumloon.

Cao wijzigingen per 1 juli

Naast de wijziging van het wettelijk minimumloon per 1 juli, vinden er rond of op deze datum ook regelmatig cao-verhogingen plaats, bijvoorbeeld in de cao Kinderopvang en Metaal en Techniek. Deze afspraken worden gemaakt tussen werkgevers- en werknemersorganisaties. De afspraken over de huidige loonsverhogingen zijn doorgaans gemaakt voordat de coronacrisis uitbrak. De coronacrisis en de door te voeren verhoging levert voor sommige sectoren of bedrijven nu dan ook een spanningsveld op.

Zo is in de cao Metaal en Techniek opgenomen dat per 1 juli aanstaande de lonen stijgen met 3,5%. Bedrijven in deze sector zijn ook geraakt door de coronacrisis, wat ervoor kan zorgen dat bedrijven deze verhoging niet of moeilijk kunnen doorvoeren. Daarom is in dit specifieke geval ook een zogenaamde dispensatieregeling opgesteld. Hierdoor hoeven bedrijven de loonsverhoging mogelijk niet door te voeren, maar kunnen zij volstaan met het toekennen van 29 extra vakantie-uren.

Tot slot

Verdien jij het minimumloon, dan gaat dit loon per 1 juli aanstaande omhoog. Ook kan het zijn dat je vanwege een loonsverhoging op basis van de cao meer gaat verdienen. Wellicht ontvang je hierover bericht van je werkgever. Daarnaast is het altijd goed om jouw loonstrook over de maand juli goed te bekijken en te vergelijken met juni.

Vraag je je af of het goed gaat? Neem dan ook gerust contact op met jouw contactpersoon of benader ons met jouw vraag.

Heb je vragen? Bel ons dan gerust op, (038) 33 10 540 of

  Neem contact op

Delen

Vul hieronder jouw gegevens in en het e-mailadres van de persoon waarmee je deze pagina wilt delen.