Logo van Werkis
0
Inschrijven
Klokkenluidersregeli...

Klokkenluidersregeling

Werkis streeft naar een veilige en fijne werkomgeving voor iedereen. Wij willen de kans op misstanden voorkomen en juist (kunnen) handelen op het moment dat er sprake is van onethisch handelen en/of een ernstig misstand. Onze klokkenluidersregeling biedt daarom aan alle werknemers die werkzaamheden verrichten voor of ten behoeve van Werkis, alsmede aan werknemers van andere organisaties die betrokken zijn bij Werkis, de mogelijkheid om melding te maken van onethisch handelen of ernstige (maatschappelijke) misstanden bij/door (een medewerker van) Werkis. U kunt hier een exemplaar van de regeling downloaden (PDF) en op aanvraag sturen wij u graag een exemplaar per e-mail toe.

Download hier onze klokkenluidersregeling.

Werkis 3 Schuine lijnen in de achtergrond